مبل تختخوابشو

Home/مبل تختخوابشو
 • صندلی تابی | صندلی ریلکسی | صندلی آویزان - مبل بیست صندلی تابی | صندلی ریلکسی | صندلی آویزان - مبل بیست

  صندلی تابی و ریلکسی

  • اسکلت فلزی
  • حداکثر وزن قابل تحمل 135 کیلوگرم
  • قابلیت تنظیم ارتفاع مناسب با قد افراد
  • دارای زنجیر و فنر مخصوص
 • مبل تخت خواب شو پانیز | مدل پانیز | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست مبل تخت خواب شو پانیز | مدل پانیز | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست

  مبل تخت خواب شو پانیز  Paniz

  • مدل پانیز در حالت مبل به صورت چهار نفره می باشد.
  • این مدل به یک تخت خواب دو نفره تبدیل می شود.
  • این مدل در حالت مبل دارای طول 210 سانتی متر و عرض 70 سانتی متر است.
  • مدل پانیز در حالت تخت خواب طول 210 سانتی متری دارد.
  • عرض 110 سانتی متری در حالت تخت خواب
 • مبل تخت خواب شو پیرامید | مدل پیرامید | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تخت خواب شو پیرامید | مدل پیرامید | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تخت خواب شو پیرامید Piramid

  • مدل پیرامید به صورت مبل یک نفره و مبل دونفره تولید می شود.
  • هر مدل می تواند به یک تخت خواب یک نفره یا دونفره بسته به طرح آن تبدیل شود.
  • مدل پیرامید در حال مبل و به صورت یک نفره دارای طول 70، 80، 100 سانتی متر و به صورت دو نفره دارای طول 140 و 160 سانتی متر می باشد.
  • فاصله دو سمت نشیمن گاه متنوع است.
  • در حالت دو نفره دارای دو نشیمن گاه بزرگ
  • طول این مبل در حالت تخت خواب شو 200 سانتی متر است.
  • بالاترین قسمت پشتی تا کف زمین دارای ارتفاعی به اندازه 80 سانتی متر است که این ارتفاع در حالت تختخواب 60 سانتی متر می باشد.
 • مبل تخت خواب شو ساپتا | مدل ساپتا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تخت خواب شو ساپتا | مدل ساپتا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تخت خواب شو ساپتا Sapta

  • این مدل یک مبل یک نفره و دونفره می باشد.
  • فاصله داخلی بین دو سمت نشیمن گاه مبل که طول آن می باشد، برای مدل دونفره 140 سانتی متر و برای مدل یک نفره 80 سانتی متر است.
  • طول مبل در حالت تخت خواب، 200 سانتی متر می شود.
  • عرض این مدل در حالت مبل 100 سانتی متر است.
  • دارای ارتفاع 50 سانتی متری
  • این مدل دارای قابلیت تبدیل به یک تخت خواب راحت یک نفره است.
 • Out of stock
  مبل تخت خواب شو هاریکا | مدل هاریکا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تخت خواب شو هاریکا | مدل هاریکا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تخت خواب شو هاریکا Harika

  • مدل هاریکا به صورت مبل یک نفره و مبل دونفره تولید می شود.
  • هر مدل می تواند به یک تخت خواب یک نفره یا دونفره بسته به طرح آن تبدیل شود.
  • مدل هاریکا در حال مبل و به صورت یک نفره دارای طول 70، 80، 100 سانتی متر و به صورت دو نفره دارای طول 140 و 160 سانتی متر می باشد.
  • فاصله دو سمت نشیمن گاه متنوع است.
  • در حالت دو نفره دارای دو نشیمن گاه بزرگ
  • طول این مبل در حالت تخت خواب شو 200 سانتی متر است.
  • بالاترین قسمت پشتی تا کف زمین دارای ارتفاعی به اندازه 80 سانتی متر است که این ارتفاع در حالت تختخواب 60 سانتی متر می باشد.
 • مبل تخت خوابشو دیانا | مدل دیانا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تخت خوابشو دیانا | مدل دیانا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تخت خوابشو دیانا Diana

  • این مدل یک مبل یک نفره و دو نفره است که به یک تختخواب راحت یک نفره و دونفره تبدیل می شود.
  • فاصله بین دوسمت نشیمن گاه در حالت مبل برای مدل دونفره 140 سانتی متر و برای مدل یک نفره 80 سانتی متر است.
  • در حالت تختخوابشو دارای طول 190 سانتی متر می باشد.
  • ارتفاع این مبل، 55 سانتی متر است.
 • مبل تختخواب شو باروک | مدل باروک | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تختخواب شو باروک | مدل باروک | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تختخواب شو باروک Barok

  • این مدل یک مبل دو نفره و یک نفره از مدل های باروک می باشد.
  • مدل باروک در حال مبل دارای طول 70، 80، 100، 140 و 160 سانتی متر می باشد و این طول در حالت تخت خواب شو طول 200 سانتی متر دارد.
  • در تمامی ابعاد دارای عرض نشیمن 140 سانتی متری و ارتفاع 80 سانتی متری است.
  • عرض دسته ها 95 سانتی متر
  • این مدل دارای قابلیت تبدیل به یک تخت خواب دونفره کوچک است.
  • فاصله بین دو دسته 271 سانتی متر
  • طول بخش ال یا باز شده این مبلمان، 200 سانتی متر و پشتی با ارتفاع 80 سانتی متر است.
 • مبل تختخواب شو باروک برقی | مدل باروک برقی | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست مبل تختخواب شو باروک برقی | مدل باروک برقی | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست

  مبل تختخواب شو باروک برقی Barok

  • این مدل یک مبل 2 نفره از مدل های باروک برقی می باشد.
  • در تمامی ابعاد دارای عرض نشیمن 140 سانتی متری و ارتفاع 80 سانتی متری است.
  • طول بخش ال یا باز شده این مبلمان، 200 سانتی متر و پشتی با ارتفاع 80 سانتی متر است.
  • این مدل دارای قابلیت تبدیل به یک تخت خواب دونفره کوچک است.
  • فاصله بین دو دسته 271 سانتی متر
  • قابلیت تبدیل به تختخواب با برق و موتور
  • عرض دسته ها 95 سانتی متر
 • مبل تختخواب شو تیکا | مدل تیکا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تختخواب شو تیکا | مدل تیکا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تختخواب شو تیکا Tika

  • قابلیت تبدیل شده به مدل تختخوابشو یک نفره و دونفره
  • دارای دونشیمن گاه بزرگ در حالت دونفره
  • فاصله دو سمت نشیمن گاه متنوع است.
  • مدل تیکا در حال مبل دارای طول 70، 80، 100، 140 و 160 سانتی متر می باشد و این طول در حالت تخت خواب شو طول 200 سانتی متر دارد.
  • بالاترین قسمت پشتی تا کف زمین دارای ارتفاعی به اندازه 80 سانتی متر است که این ارتفاع در حالت تختخواب 60 سانتی متر می باشد.
 • مبل تختخواب شو راگا | مدل راگا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست مبل تختخواب شو راگا | مدل راگا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بيست

  مبل تختخواب شو راگا Raga

  • مدل راگا در حالت نشیمن قابل استفاده برای سه نفر می باشد.
  • در حالت تخت خواب دو نفر به راحتی می توانند استراحت کنند.
  • دارای دو عدد کوسن
 • مبل تختخواب شو سودا | مدل سودا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست مبل تختخواب شو سودا | مدل سودا | مبل تختخوابشو | مبل تخت خوابشو - مبل بیست

  مبل تختخواب شو سودا Sevda

  • این مدل یک مبل دونفره و یک مبل یک نفره می باشد.
  • این مدل دارای قابلیت تبدیل به یک تخت خواب کوچک دو نفره است.
  • نشیمن این مدل، برای حالت دو نفره در دو اندازه تولید می گردد که یکی از آن ها 140 سانتی متر و طرح دیگر 160 سانتی متر است.
  • نشیمن این مدل، برای حالت یک نفره در سه اندازه تولید می گردد که 70، 80 و 100 سانتی متر است.
  • در حالت نشیمن 70 سانتی متری، فاصله بین دو پایه مبل یا همان طول مبل، 95 سانتی متر می باشد.
  • در حالت نشیمن 80 سانتی متری، فاصله بین دو پایه مبل یا همان طول مبل، 105 سانتی متر می باشد.
  • در حالت نشیمن 100 سانتی متری، فاصله بین دو پایه مبل یا همان طول مبل، 125 سانتی متر می باشد.
  • در حالت نشیمن 140 سانتی متری، فاصله بین دو پایه مبل یا همان طول مبل، 165 سانتی متر می باشد.
  • ارتفاع بالاترین قسمت پشتی تا کف زمین، 80 سانتی متر است.
  • طول مبل در حالت تخت خواب، 200 سانتی متر می شود و عرضش متناسب با نشیمن می باشد.
  • دارای ارتفاع 60 سانتی متری در حالت تختخواب
  • تغییر فاصله بین دو دسته مبل مدل سودا متناسب با سایز نشیمن گاه
Go to Top